menno slijboom stedenbouw architectuur
Wij zijn uw partner in zowel stedenbouwkundige als architectonische opgaven. Op alle schaalniveaus is een ruime ervaring opgebouwd met deze twee disciplines. Menno Slijboom is zowel inzetbaar als stedenbouwkundige en als architect en is als zodanig ook ingeschreven in het architectenregister. Daarnaast is er ruime ervaring in projectleiding en management en is veel kennis aanwezig van procesmanagement en besluitvormingstrajecten.

Ontwikkelingsstrategieën
Door deze kennis zijn wij in staat om u al in een vroeg stadium te adviseren over de mogelijkheden van uw vastgoed en de wijze waarop u uw ontwerpen haalbaar en realiseerbaar kunt maken. Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij wij vooruitlopend op het ontwerp verschillende scenario's kunnen ontwikkelen waarin de technische en beleidsmatige randvoorwaarden,  programma, marktvraag en exploitatie zijn meegenomen. Zo zijn wij niet alleen in staat de potenties en risico's beter voor u in kaart te brengen, maar ontstaat ook een goed beeld op welke wijze de meeste flexibiliteit behouden kan worden in de ontwikkeling. Door eerst te rekenen en dan pas te gaan tekenen bieden wij u vanaf het begin overzicht over de bandbreedte waarin ontwikkelingen mogelijk zijn of noodzakelijk zijn om de ontwikkeling (financieel) haalbaar te maken. Niet ontwerpen en achteraf toetsen of het mogelijk is, maar door vooraf haalbare scenario's te ontwikkelen in een ontwikkelingstrategie die een solide fundering leggen onder uw project en waardoor u veel tijd kunt besparen in ontwerp en besluitvormingstrajecten.

Ontwerpmanagement
Het ontwerptraject kan nu namelijk specifiek aangepast/ingericht worden naar aanleiding van de resultaten van de ontwikkelingsstrategie. Afhankelijk van de zwaarte van bijvoorbeeld het noodzakelijk programma, bewonersparticipatie of technische belemmeringen kan het ontwerp ingezet worden om de juiste besluiten te faciliteren. In plaats van het klassieke projectmanagement spreken wij hier liever van ontwerpmanagement.

Stedenbouw
Of het nu gaat om een kleine inbreidingslocatie of om een grootschalige herontwikkeling, uitbreiding of structuurvisie MS|SA heeft ruime ervaring opgedaan met het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen en ruimtelijke concepten op al deze verschillende schaalniveaus. De laatste jaren is vooral gewerkt aan complexe binnenstedelijke locaties waarbij een groot aantal partijen zoals corporaties, deelgemeenten en bewoners betrokken is. Door onze open en transparante werkwijze is ons werk  zeer inzichtelijk voor gebruikers en besluitvormers. Een overzicht van dit werk kunt u terug vinden in onze portfolio. Deze is te downloaden van de site.

Architectuur
Ons werk is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van het programma en de locatie. De conceptuele kracht van onze ontwerpen bestaat uit de onverwachte en creatieve verbanden die worden gelegd tussen de verschillende analyses. Op basis hiervan wordt gezocht naar de meest essentiële ingrepen die het gebruik en de identiteit bepalen van het ontwerp. Door het achterwege laten van cosmetica dankt onze architectuur zijn impact vooral aan functionaliteit, eenvoud en ruimtelijkheid. Uitgangspunt is om met zo min mogelijk middelen een zo'n sterk mogelijk beeld neer te zetten. De helder opgezette plattegronden en terughoudendheid in materiaalgebruik leiden tot robuuste gebouwen met een krachtig minimalistisch interieur en hebben zo een tijdloze uitstraling. 

Netwerk
MS|SA opereert samen in een netwerk van Stedenbouwkundigen, architecten en interieurarchitecten. Hierdoor zijn we ingericht op zowel kleinschalige als grootschalige opgaven. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse adviesbureaus op het gebied van planeconomie, bouwtechniek en duurzaamheid waardoor wij voor elke opgave maatwerk kunnen leveren.

Contact
Als u vragen heeft of u wilt een vrijblijvend gesprek kunt contact opnemen met ons via de mail of telefonisch op 06 57 888 253. Wij maken graag een afspraak met u.

Menno Slijboom
MS|SA