menno slijboom stedenbouw architectuur
Als u gaat verbouwen of een huis gaat bouwen, gaat u een bijzondere tijd tegemoet. Voor veel mensen is dit een eenmalige gebeurtenis in hun leven of in ieder geval een gebeurtenis met veel impact. U wilt natuurlijk het maximale uit uw investering halen en zit waarschijnlijk vol met allemaal verschillende ideeën.

Heb ik wel een architect nodig?
Voor een aantal zaken kunt direct bij een aannemer terecht. Als u bijvoorbeeld een serre, een kleine uitbouw of dakkapel wilt maken, kunt u natuurlijk prima terecht bij een aannemer. Wilt u iets bijzonders of met een afwijkende detaillering dan kan een architect dit voor u ontwerpen of u in de richting wijzen van leveranciers en producenten met bijzondere oplossingen. Wanneer u ruimtes van functie gaat laten veranderen, een garage wordt (bij)keuken of u verplaatst uw keuken naar de andere kant van het huis dan ontstaan er ook vaak nieuwe mogelijkheden om de gehele inrichting aan te passen aan uw specifieke woonwensen. In deze gevallen is het raadzaam om een ontwerp te maken waarin deze wensen zijn opgenomen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om u hierover door ons te laten adviseren.

Wat kan een architect voor u doen?
Wanneer u de dingen zelf kan bepalen dan is het soms lastig kiezen uit alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Soms zijn de ideeën nog vaag en weet u nog niet  wat u precies wilt. Soms is het zelfs zo dat het ene idee het andere tegenspreekt of dat het niet past binnen de ruimte die beschikbaar is. De architect kan in dat geval kijken met welke bouwkundige ingrepen dit wel mogelijk is of een andere oplossing zoeken die aan dezelfde wensen voldoet. De architect is bij uitstek geschikt om samen met u te zoeken wat past en te onderzoeken wat voor u en uw woonplezier belangrijk is. Wij staan u graag bij om al deze wensen en ideeën te vertalen naar een ontwerp dat past als een maatpak. Daarnaast is bouwen soms een complexe aangelegenheid waarbij het bestemmingsplan, de regelgeving en de bouwkosten van invloed zijn op wat wel en niet kan. Gedurende het ontwerpproces houdt de architect deze zaken in de gaten zodat uw ontwerp gerealiseerd kan worden.

Hoe gaan wij te werk?
Belangrijk is dat u ons niet alleen inhuurt om iets moois voor u te verzinnen; het is belangrijk dat er bij uzelf ook een bewustwording ontstaat wat nu essentieel is voor uw woonplezier. Net als goede wijn is dit een proces waarbij dingen moeten kunnen rijpen. Dit is waarom wij juist aan het begin van het traject uitgebreid stil staan bij de verschillende mogelijkheden die binnen uw toekomstige woning of uitbreiding mogelijk zijn. Door middel van verschillende woonschema's kunnen wij u laten zien hoe verschillende ontwerpen gaan functioneren en hoe deze er uit komen te zien. Door het onderzoeken van verschillende oplossingsrichtingen en het zoeken van passende beelden kunt u afgewogen beslissingen maken wat het beste bij u past.

Van globaal naar gedetailleerd?
Zodra u voldoende gevoel en zekerheid heeft over wat u wilt,  gaan we dit programma van eisen (PVE) verder uitwerken in een voorlopig ontwerp. De gemaakte schetsen en woonschema's worden uitgewerkt in plattegronden, doorsneden en aanzichten van de nieuwbouw. Tevens zorgen we ervoor dat er een driedimensionaal model komt zodat u een goed beeld krijgt van de nieuwe situatie. In een aantal stappen zullen wij van de globale schaal van een schets naar de gedetailleerde schaal toewerken van een bouwaanvraag en bouwuitvoering. In deze periode kunnen wij ook namens u overleg voeren met andere partijen zoals de gemeente, de aannemer en eventuele leveranciers. Belangrijk is dat u zoveel mogelijk ontzorgd wordt en u zich kan concentreren op de leuke kant, het verzinnen van uw eigen droomhuis.

Fasen van het bouwproject
·        (Woon)schema's
·        Voorlopig Ontwerp
·        Definitief Ontwerp
·        Bouwvergunning (wabo)
·        Bouwuitvoering

Ook financieel maatwerk?
De kosten voor de architect zijn in het algemeen gerelateerd aan het bouwvolume dat u gaat realiseren. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de fasen waarin de architect betrokken is en de mate waarin gedetailleerde uitwerkingen noodzakelijk zijn. Globaal geldt hoe specifieker het ontwerp des te meer maatwerk noodzakelijk is. Wij geloven sterk in alleen datgene doen wat echt nodig is. U krijgt van ons dan ook altijd een offerte gericht op uw situatie waarin per fase staat omschreven welke werkzaamheden en producten door ons geleverd worden. Zo heeft u altijd een oplossing op maat.

Contact
Als u vragen heeft of u wilt een keer een vrijblijvend gesprek kunt contact opnemen met ons via de mail of telefonisch op
06 57 888 253. Ik maak graag een afspraak met u.

Menno Slijboom
MS|SA