menno slijboom stedenbouw architectuur
Terras
MS|SA is gevraagd een uitbreiding te ontwerpen voor een woonhuis te Culemborg. Qua architectuur is er voor gekozen de nieuwbouw naadloos aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. Na realisatie ontstaat er nieuw woonhuis waarin de verschillende tijdslagen niet meer te herkennen zijn. Hiervoor worden niet alleen de toe te passen materialen gelijk gehouden maar worden tevens de bestaande asymmetrische dakhellingen gebruikt voor de uitbreiding. Hierdoor ontstaat er een serie van drie doorlopende ´gelijke´ kappen. Het nieuw toe te voegen volume verspring ten opzichte van de bestaande bebouwing op een vergelijkbare wijze zoals dit reeds aanwezig is in het bestaande woonhuis. Op deze wijze is er wel sprake van een hiërarchische opbouw in het volume maar is er geen sprake van een zich zichtbaar onderscheidend bijgebouw.
In het interieur is er voor gekozen om de verschillende functies niet als afgesloten ruimtes vorm te geven. De open relatie tussen de verschillende vertrekken in de bestaande situatie is gebruikt als aanleiding om de slaapkamer op een open wijze te verbinden met het bestaande volume. Hierdoor ontstaan er lange zichtlijnen die (over)zicht bieden op de verschillende vertrekken.Opdrachtgever:Particulier
Opdracht: Uitbreiding
Locatie: Culemborg
status: Voorlopig Ontwerp

1 2 3 4 5 6 7 8 9