menno slijboom stedenbouw architectuur
Opdrachtgever: Gemeente Zevenhuizen
Opdracht: Stedenbouwkundig plan 150
GSO:Projectleider
Locatie: Zevenhuizen
status: gerealiseerd

Foto's
In afwijking van het reguliere 'vinex' woningbouw is gevraagd een stedenbouwkundig plan met nieuw elan te ontwerpen. In plaats van straten zijn twee wooneilanden ontwikkeld waardoor een parkachtige setting ontstaat. Bijzonder zijn de verschillende woningtypen, die binnen een schil zijn ontworpen. Hierdoor ontstaat eenvoud en rust in het beeld. Deze eenvoud is terug te vinden in de materialisering van baksteen en keramische pannen. De rijke detaillering en toepassing van de dakpan als gevelmateriaal geven het plan de uitstraling van de architectuur van de 'Amsterdamse School'.


1  2