menno slijboom stedenbouw architectuur
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar en Woonwaard Noord Kennemerland
Opdracht: Herontwikeling Woonveld O1 Oud Overdie
Locatie: Alkmaar
status: in uitvoering

Stedenbouwkundig plan woonveld O1
De herstructurering van de wijk Oud Overdie omvat een uitgebreid sloop- en nieuwbouwprogramma, verdeeld over vier woonvelden. Voor woonveld O1 gaat het om sloop en nieuwbouw van 300 woningen. De kracht van het plan is dat het stedenbouwkundig eindbeeld vertaald is in bouwenveloppen. Door middel van concreet geformuleerde spelregels kan de kwaliteit van het plan eenvoudig bewaakt worden. Daarnaast is een nieuwe stedenbouwkundige structuur ontwikkeld om de wijk beter in de omgeving te verankeren en de relatie met de rest van de stad te verbeteren. Naast woningdifferentiatie en revitalisatie van de wijk beoogt het plan nieuw elan aan het 'Volksbuurtkarakter' te geven. De samenhang tussen gebouwen onderling
en tussen de openbare ruimte en de architectuur staan hierin centraal. De overgang tussen openbaar en privé is klein en/of heeft een semi-openbaar karakter. De openbare ruimte is hierdoor collectief van aard en nodigt uit tot gebruik. De architectuur heeft ook een collectieve uitstraling, maar biedt ruimte aan de individuele expressie van bewoners. Synergie tussen architectuur, bewoners en openbare ruimte is de sleutel voor een geslaagde hedendaagse volksbuurt.


1  2  3  4