menno slijboom stedenbouw architectuur
Vooraanzicht Kapel Culemborg
Ontdaan van zijn oorspronkelijke functie, wordt er nu gezocht naar een nieuwe bestemming. Het behoud van de Kapel is meer dan een restauratie van het pand. Behoud betekent het toevoegen en integreren van functies die 'vreemd' zijn aan het architectonische systeem van de Kapel. Het analyseren en vastleggen van dit systeem (het bestaande) is essentieel voor het behoud van de karakteristieken van het gebouw.
De kapel wordt benut als ontmoetingsplek tussen bestuur en bewoners. Het stadskantoor wordt verlengd tot in de kapel. Daarnaast worden woningen en kleinschalige bedrijvigheid toegevoegd.


Opdrachtgever: Gemeente Culemborg
Opdracht: Herontwikkeling Kapel Culemborg
Locatie: Culemborg
status: gereed

1  2  3