menno slijboom stedenbouw architectuur
Add-on's langs het IJ
Voor het IJ-plein is specifiek gekeken naar mogelijkheden om het gebied te verdichten en bebouwing toe te voegen. Het IJ-plein is het
eerste (stedenbouwkundige) plan van Rem Koolhaas (OMA) in Nederland. Niet de ruimtelijke structuur zelf maar de beweging door het plan, langs de centrale promenade, is het belangrijkste aspect in het
ontwerp. Het plan is opgebouwd uit een montage van stedenbouwkundige typologieën die zo samen een nieuw geheel vormen. Een toekomstige uitbreiding of aanpassing aan het plan zou dit als leidraad op moeten pakken, en de route met daaraan gekoppelde wisselende ervaringen als leidend thema moeten vasthouden. Door
geen bestaande bebouwing te slopen maar nieuwe bebouwing als zogenaamde add-on's aan het plan toe te voegen wordt een een nieuwe tijdslaag in het plan gemonteerd, waardoor het oorspronkelijke plan van Koolhaas opnieuw betekenis kan krijgen.

Opdrachtgever: Eigen Haard
Opdracht: Verdichtingsstudie IJ plein.
Locatie: Amsterdam Noord
status: gereed

1  2  3