menno slijboom stedenbouw architectuur
In samenwerking met Stichting de Gelderland en de huurders van de fabriek is een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van de Gelderland Fabriek en het gemeentelijk monument De Locomotiefloods.

Belangrijk uitgangspunt is de wens en de zichtbare behoefte voor flexibele en multifunctionele ruimtes die interessant zijn voor diverse doelgroepen. Een plek waar naast werkruimtes voor kunstenaars en creatieve beroepen ook ruimte is voor ZZP-ers en kleinschalige kantoren. Daarnaast biedt de fabriek ruimte aan culturele events, (theater)voorstellingen, conferenties en bijeenkomsten. Belangrijk hiervoor is de aanwezigheid van horeca en de mogelijkheid van catering. De horeca kan bovendien een belangrijk rol vervullen als intermediair tussen de verschillende gebruikersgroepen onderling en kan mensen vanuit de omgeving (station/bedrijventerrein) trekken naar de locatie.

In de ontwikkeling is synergie tussen de verschillende programma's een voorwaarde voor succes. Om dit bereiken is een nieuw ontwikkeldconcept gebuikt. Naast het ontwikkelen van zelfstandige programma's zoals horeca, evenementenzaal en open werkplaatsen die zelfstandig publiek genereren, worden strategische plekken open en flexibel gehouden zodat nieuwe verbanden en onderlinge niches tussen de programma's benut kunnen worden. Een kunstenaarsatelier bijvoorbeeld kan extra ruimte huren t.b.v. een workshop en/of kinderfeestje inclusief benodigde catering van het restaurant. Op deze wijze is er binnen het gebouw een 'flexibele' schil waarmee nu en in de toekomst flexible ingesprongen kan worden op de behoeften van de gebruikers en consumenten.
Opdrachtgever:Stichting de Gelderland
Opdracht:Herontwikkeling fabriek De Gelderland
Locatie:Culemborg
status: Definitief ontwerp

herontwikkeling fabriek de Gelderland fase 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9