menno slijboom stedenbouw architectuur
Opbouw Park
Rondom Shanghai zullen in de komende descennia 20 nieuwe steden in ontwikkeling komen. In Pudong zullen naast het nieuwe businesscentre en een freetrade zone ook nieuwe woongebieden gerealiseerd worden. Gevraagd is om ten noorden van Shanghai een masterplan te ontwikkelen voor de uitbreiding van Gaoqiao en een recreatiegebied aan de kust met een Hollands karakter. Voor het recreatiegebied is
de bestaande polderstructuur uitgebreid tot een typische Hollandse polder. Tussen de hoofdstructuur is een slagenverkaveling gerealiseerd. Deze bloemenvelden vormen de basis van het gebied waarin door middel van routes en een aantal grootschalige attracties de voorwaarden zijn geschapen voor de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied. Het toevoegen van programma is vrij en kan met de ontwikkeling van het achterliggende woongebied door locale ontwikkelaars ingevuld worden.1  2 

Opdrachtgever: Minicipal Government of Gaoqiao, Shanghai
Opdracht: recreatiegebied ten noorden van Shanghai.
Locatie: Gaoqiao
status: gereed