menno slijboom stedenbouw architectuur
Wijk Essenpas
In de gemeente Bemmel zijn drie afzonderlijke woonwijken ontworpen met in totaal 1500 woningen. Daarnaast is voor deze gemente tevens een sportpark ontworpen. Het onderstaande plan, de Essenpas, is de derde wijk. Voor dit plan is de culthistorische ondergrond volledig in tact gelaten. De 16-eeuwse verkaveling van een Herenboerderij met omliggende boomgaarden is gebruikt om een nieuwe wijk te maken.
Op de locatie van de oude Herenboerderij is een appartementencomplex als architectonisch accent en als nieuw centrum van de wijk ontworpen. Op de voormalige boomgaarden worden nieuwe buurten gerealiseerd elk met een eigen karakter en architectuur. Het hisorische slotenpatroon is benut om de waterberging en -huishouding te verzorgen. Op deze wijze is binnen een historische context een moderne woonwijk tot stand gekomen.
Opdrachtgever: Gemeente Bemmel
Opdracht: Ontwerp Vinex Woonwijk 600 woningen.
GSO:Projectleider
Locatie: Bemmel
status: gereed

1 2