menno slijboom stedenbouw architectuur
'Meubilair'
Voor de tennisvereniging De Doelen in Culemborg is een toekomstvisie opgesteld voor het clubhuis en de inrichting van het terrein. De visie is bedoeld als richtinggevende ontwerp op basis waarvan het plan gefaseerd uitgevoerd kan worden. In het ontwerp is een combinatie gemaakt tussen gezellig zitten op het terras en goed naar tennis kunnen kijken. Hiertoe is een zitelement ontwikkeld dat enerzijds dienst doet als 'tribune' en anderzijds de mogelijkheid biedt hier op loungeachtige wijze te kunnen zitten. Ook is gekeken naar de routing op het terrein en door het clubhuis en de plaatsing van een fietsenstalling. Door een nieuwe entree te maken aan de zuidzijde van het clubhuis wordt de routing verbeterd en kan de terrasfunctie  voor het clubhuis ruimer opgezet worden. Op basis hiervan kan tevens het interieur van het clubhuis aangepast worden op de nieuw gecreerde loop.
Opdrachtgever: CTV DE DOELEN
Opdracht: toekomstvisie clubhuis.
Locatie: Culemborg
status: gereed

1 2 3 4 5 6 7