menno slijboom stedenbouw architectuur
Scenario's cultuur, economie en zorg
In samenwerking met de corporatie zijn op verschillende schaalniveaus studies verricht voor Amsterdam Noord. Naar aanleiding van deze studie is een gebiedsvisie opgesteld voor Amsterdam Noord die als uitgangspunt heeft gediend voor gezamenlijke workshops met betrokken corporaties. Hierbij zijn toekomst scenario's ontwikkeld voor het IJ-plein in samenhang met de Vogelbuurt en het Hamerstraat gebied.In deze scenario's zijn de peilers cultuur, zorg en economie in een workshop verder uitgewerkt om te kijken tot welke kansen en knelpunten deze peilers leiden. Naar aanleiding van de conclusies is een voorkeursscenario opgesteld waarin de toekomstige ontwikkeling van het gebied is bepaald.


Opdrachtgever: Eigen Haard
Opdracht: Gebiedsvisie Amsterdam Noord
Locatie: Amsterdam Noord
status: gereed

1  2  3