menno slijboom stedenbouw architectuur
Mobil-or

Voor de Appstore zijn inmiddels meer dan 400.000 apps ontwikkeld. De verwachting is dat eind 2012 het aantal apps binnen het Android platform groter zal zijn dan voor de Apple Iphone. Het jaarlijkse aantal downloads loopt in de vele miljarden. Slechts enkele van deze Apps worden  door Google en Apple zelf gemaakt. De meeste apps worden ontwikkeld door onafhankelijke App-ontwikkelaars. Door op systeem niveau strikte afspraken en voorwaarden te stellen, Integrated Development Environment (IDE), is iedereen in staat zijn eigen module te ontwikkelen.

Als geen ander laat deze ontwikkeling de kracht van het modulaire systeem zien.  Het modulair denken heeft in de bouw nog steeds een nare bijsmaak van gelijkvormigheid en eentonigheid uit het industriele bouwen van de jaren 50 en 60. Toch is het relevant te onderzoeken op welke wijze  het modulair denken ingezet kan worden voor het bouwen om juist een wereld vol mogelijkheden te ontsluiten zoals op dit moment zichtbaar is in de ontwikkeling van App's.

Tussen 1942 en 1955 ontwikkelde Le Corbusier zijn maatsysteem de modulor. Dit maatsysteem was gebaseerd was op de gulden snede en de menselijke maat (183 cm). Op basis van de modulator konden de optimale maten in de architectuur gevonden worden. Le Corbusiers Unité d'Habitation is mede op dit maatsysteem gebouwd. Corbusier combineerde zo de ratio van het menselijk lichaam met de esthetische waarde van de gulden snede.

Le Corbusier legde in deze periode ook de link tussen de industriele productie van de auto en de mogelijkheden hiervan voor de moderne architectuur.  'If houses were built industrially, mass-produced like chassis, an aesthetic would be formed with surprising precision.'

De Essentie van een modulaire systeem zit niet in het repeterende karakter van de productie maar in de verrassende precisie die aan het industriele ten grondslag ligt. Een integrale ontwikkel omgeving in de bouw betekent preciesie in het vastleggen van het (maat)systeem. Pas dan kunnen modules/onderdelen, vergelijkbaar met een app-store, onafhankelijk van elkaar ontwikkeld worden en met naadloze preciesie ingepast worden.

Le corbusier voorzag dat de auto onze gedachte over stadsplanning en architectuur compleet zouden veranderen. Inderdaad heeft de auto een grote impact gehad op onze leefomgeving. In de laatste decennia zien we steeds vaker dat woningtype, constructie en de parkeeroplossing integraal opgelost moeten worden.

De preciesie van de auto industrie heeft zo via de achterdeur zijn weg gevonden naar maatvoering van de woning. Door de woningmaat te basseren op de auto in plaats van de mens zelf is de modulator van Le Corbusier getransformeerd naar een Mobil-orOntwerp voor industriele auto Le Corbusier
Modulor Le Corbusier
Mobil-or 2012