menno slijboom stedenbouw architectuur
Just HOUSE-iD !!

De vraag of de architectuur voorbij zijn functionele waarde nog een andere dient te vertegenwoordigen blijft moeilijk te beantwoorden. De architectuur beweegt zich immer tussen de kunde en kunst van de Architect. De architect voelt , als een vertegenwoordiger van zijn tijd, een morel en maatschappelijke taak voor de schoonheid en de kwaliteit van de ruimte. Wat de verschijningsvorm bepaalt is echter niet aleen afhankelijk van het tijdsgewricht maar is mede afhankelijk van het economisch klimaat.

De spraakmakende architectuur vanaf het post modernisme kan niet los gezien worden van de economische groei in deze periode .
Na de schrale architectuur van de jaren 80 was het voor velen een zegen dat architectuur ook weer gewoon 'mooi' mocht zijn. Na de eeuwwisseling doet het ornament zelfs weer zijn intrede. Niet als kunstwerk toegegvoegd ter verrijking van de functionele architectuur. Ditmaal is de gevel zelf aan de beurt en wordt er door architecten en masse gezocht naar nieuwe materialen en manieren om de gevel en dus het gebouw zelf tot ornament te maken. Lichtgevend, geperforeerd of anderzins bedrukt vormen zij de ultieme kunstzinnige expressie. L'Architecture pour L'Architecture

Zeker in de huidige kopersmarkt is de klant 'weer' koning. Terug naar deze eindgebruiker vraagt om flexibiliteit en dus zien we opnieuw ideeën voor casco's en solids die door de klant zelf afgemaakt worden. De gedachte voor een dergelijk vrij invulbaar skelet is in 1914 reeds beschreven door Le Corbusier in zijn Dom-ino house. In deze nieuwe architectuur is zowel de gevel als de plattegrond vrijgemaakt van zijn constructieve aard zodat volledige flexibiliteit in uiterlijke verschijningsvorm wordt bereikt.

Als gedachte klopt dit. De realiteit is echter dat je een lege doos koopt. Kort gezegd wie wil er nu een huis zonder keuken? Flexibiliteit zit hem niet in het ontbreken van de onderdelen. Flexibiliteit gaat juist om personalisation, customizen en pimpen van het woonproduct. Vegelijkbaar met de telefoon kiest iedereen zijn eigen beschermhoes, achtergrond en organiseert zijn apps op zijn persoonlijke wijze. Maatwerk dat kan ontstaan door de universele benadering en platform waarop het product wordt gerealiseerd.

Maatwerk gebasseerd op maatsysteem(emen) waardoor de benodigde schaalvergoting voor het product kan plaatsvinden. Afspraken tussen levranciers die uitwisseling van producten mogelijk maken. Optimale ketenintegratie doordat het product wordt geassembleerd in plaats van gebouwd. In analogie met een bekende schoenenfabrikant je eigen HOUSE-iD die het mogelijk maakt binnen grenzen keuzes te maken ten aanzien van indeling, gevel en afwerking van de woning.Niet langer is de architectuur overgeleverd aan het geweten van de architect maar kiest de consument kleur.

Just HOUSE-id!!Dom-ino House Le Corbusier
NIKEiD