menno slijboom stedenbouw architectuur
Ontwerp & Ontwikkeling

Ik ben begonnen aan een serie blogs over Ontwerp & Ontwikkeling die geschreven zijn naar aanleiding van recente discussies over hoe ruimtelijke ontwerpen tot stand komen in het post-crisis tijdperk. De complexiteit van de ruimtelijke ontwikkeling en de marktomstandigheden dwingen ons na te denken over de duurzaamheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid van onze plannen. Tegelijkertijd wordt in deze krappe markt steeds meer gevraagd van de identiteit en onderscheidenheid van onze projecten. Deze paradox lijkt ontwikkelingen nog verder in een impasse te duwen.

Komt het nog wel goed?

Om deze vraag te beantwoorden zullen in deze serie veel gebruikte begrippen als flexibitliteit, strategie, systeem, ontwerpmanagement aan de orde komen en hun betekenis voor de planvorming uitgediept worden.

Duidelijk is dat er een ander perspectief en inzet van opdrachtgevers en ontwerpers gevraagd wordt. De (lange termijn) visievorming zal steeds meer tot de verantwooordelijkheid van de ontwikkelaar behoren terwijl van ontwerpers meer kennis en kunde wordt gevraagd van marketing, exploitatie en management om te komen tot goede plannen. De integratie van Ontwerp en Ontwikkeling  lijkt een van de sleutels om tot nieuwe succesvolle ontwikkelingen in de vast-goed-markt te komen.