menno slijboom stedenbouw architectuur
De 'Cloud'

Steeds meer maken we gebruik van de 'Cloud' in ons digitale leven. In plaats van alles zelf aan te schaffen gaan we hardware en software steeds meer 'on demand' via het internet gebruiken. Dataopslag, software en applicaties behoren niet langer meer tot onze hardware maar zijn onderdeel geworden van de virtuele infrastructuur van het web. We zijn zo altijd up to date, hoeven geen onderhoud te plegen en kunnen onszelf vanaf elke PC toegang verschaffen. Multimedia bedrijven als Google laten inmiddels zien waar dit toe leidt. Het grote voordeel zit in het ongelooflijke gemak waarmee je dingen uit de lucht kunt plukken. Altijd een oplossing voorhanden.

Zou er zoiets bestaan als 'Cloud Architecture' waarbij we afhankelijk van de ruimtelijke opgave de juiste oplossing kunnen plukken? Zonder de authenticiteit van de ontwerpers in twijfel te trekken, is veel in de architectuur en stedenbouw eigenlijk al een keer verzonnen. Stel de architectuur voor als een 'open source' en bedenk welke gigantische virtuele database tot onze beschikking zou komen. Het is alleen nog een kwestie van de weg weten te vinden in dit architectonische labyrinth.

Toch ligt deze gedachte niet zo ver van de praktijk. In wezen maken we zelf al op vergelijkbare wijze gebruik van onze eigen cloud. Voor mensen die, zoals ik, net met golfen begonnen zijn, bestaat een golfswing uit een aaneenschakeling van beslissingen die uiteindelijk moeten leiden tot een succesvolle slag tegen de bal. Zeker in het begin zijn alle verschillende onderdelen uit de keten voelbaar en is kans op mislukking groot. Met de toename van het spiergeheugen (waar zit dat eigenlijk?) krijgen we steeds meer grip op de verschillende parameters die de swing beïnvloeden en zijn we uiteindelijk in staat een vloeiende en ritmische slag te maken en in staat om snel te reageren op veranderende omstandigheden.

Maar als we onze ontwerpen ook zouden kunnen zien als een reeks van samenhangende beslissingen dan staat elk ontwerp niet op zichzelf maar is het een unieke keten gemaakt uit de mogelijke typologieën en alternatieven van materiaal en detaillering. Afhankelijk van de parameters, zoals de situatie, het beleid, de opgave en de gewenste uitstraling, komt hier een andere oplossing uit voort. Flexibiliteit en aanpasbaarheid in het ontwerp wordt bereikt doordat nu snel inzichtelijk te maken is welke consequenties verbonden zijn aan veranderende omstandigheden en tot welke andere keuzes dit zou moeten leiden. Wordt de architectuur ooit ontdaan van zijn mystiek? Vergelijkbaar met de film 'de Matrix' waarin de leider van het verzet het systeem van nullen en enen kan zien waaruit de virtuele wereld is opgebouwd.